NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH * PAN PACIFIC HANOI * 12/05/2023