DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ CẤP CAO VIỆT NAM – SINGAPORE

  • Diễn đàn Quản trị Cấp cao Việt Nam – Singapore (Vietnam Singapore Board Forum VSBF), do Công ty Tư vấn và Đào tạo VIETSTAR (Vietnam) và Đại học Quản lý Singapore (SMU) đồng tổ chức.
  • VSBF là diễn đàn tiên phong trong khu vực dành cho các Nhà lãnh đạo đồng cấp Việt Nam, Singapore và trên toàn thế giới chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến về Chuyển đổi năng lượng, Tăng trưởng bền vững, Các thông lệ Quản trị Doanh nghiệp tốt nhất, cùng nhau kiến tạo giá trị và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.
  • VSBF gắn kết các Nhà lãnh đạo cấp cao khu vực Đông Nam Á và trên toàn Thế giới cùng thúc đẩy đổi mới, kinh doanh bền vững để hướng tới một thế giới tươi đẹp.

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – TRIẾT LÝ – TÁC ĐỘNG

Tầm nhìn: Trở thành Diễn đàn tiên phong và uy tín trong khu vực về thúc đẩy phát triển bền vững.

Sứ mệnh: Thúc đẩy các tổ chức hướng đến tăng trưởng bền vững, cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội cho một thế giới xanh hơn.

Triết lý: Xuyên suốt hành trình VSBF luôn gắn liền cùng hình ảnh trống đồng– biểu tượng cho bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam và Marina Bay Sands – biểu tượng cho sự phát triển của Singapore. Tôn trọng truyền thống, phát triển trên nền tảng của tình hữu nghị, bảo tồn những bản sắc văn hóa và trách nhiệm cho một thế giới xanh hơn là kim chỉ nam cho các hoạt động của Diễn đàn Quản trị Cấp cao Việt Nam – Singapore.

Tác động: Lĩnh vực chuyên môn và phạm vi nghiên cứu của VSBF bao gồm: Chuyển đổi năng lượng; Tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số; Tài chính xanh; Các Công nghệ Xanh và Đổi mới, Từng bước đưa tính bền vững vào trọng tâm của chiến lược kinh doanh; Thực thi các quyết định mang tầm chiến lược.

VSBF mang lại cơ hội cho các lãnh đạo đồng cấp nâng tầm quản trị và trau dồi kinh nghiệm trước những thách thức kinh doanh phức tạp và xu thế toàn cầu.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Nhà hoạch định chính sách, Cơ quan quản lý nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Giám đốc điều hành C-Suite, Quản lý cấp cao, Chuyên gia tư vấn.