DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ CẤP CAO VIỆT NAM – SINGAPORE

 • Diễn đàn Quản trị Cấp cao Việt Nam – Singapore, do Công ty Tư vấn và Đào tạo Sao Việt (VIETSTAR) và Đại học Quản lý Singapore (SMU) đồng tổ chức, là cơ hội để các Lãnh đạo đồng cấp của Việt Nam và Singapore và Thế giới chia sẻ kinh nghiệm về Hoạch định và thực thi chiến lược cũng như các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất nhằm duy trì tăng trưởng, phát triển bền vững, kiến tạo giá trị và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.
 • Diễn đàn mang lại cơ hội cho các lãnh đạo đồng cấp nâng tầm quản trị và trau dồi kinh nghiệm trước những thách thức kinh doanh phức tạp.
 • Chúng tôi gắn kết các Nhà lãnh đạo cấp cao khu vực Đông Nam Á và trên toàn Thế giới cùng thúc đẩy đổi mới, kinh doanh bền vững để hướng tới một thế giới tươi đẹp.

Đối tượng tham gia VSBF:

Nhà hoạch định chính sách, Cơ quan quản lý nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Giám đốc điều hành C-Suite, Quản lý cấp cao, Chuyên gia tư vấn.

Những chủ đề chiến lược mang lại giá trị cao của VSBF:

 • Hoạch định và thực thi chiến lược trong giai đoạn Bình thường mới;
 • Chiến lược tăng trưởng tại Châu Á;
 • Từng bước đưa tính bền vững vào trọng tâm của chiến lược kinh doanh;
 • Phát triển lãnh đạo;
 • Mở rộng quy mô để tăng trưởng;
 • Đổi mới và tư duy thiết kế;
 • Kiến tạo giá trị;
 • Thực thi các quyết định mang tầm chiến lược;