Ban cố vấn vsbf

Ban cố vấn của chúng tôi quy tụ các Chủ tịch và các Nhà quản trị cấp cao có tầm ảnh hưởng lớn tại Châu Á. Ban cố vấn sẽ chia sẻ những góc nhìn sâu sắc mang tầm chiến lược về các Chủ đề của Diễn đàn hàng năm dựa trên các xu thế quản trị toàn cầu và kinh nghiệm từ các tập đoàn hàng đầu thế giới.

GS.TIMOTHY CLARK

Hiệu trưởng Đại học Quản lý Singapore (SMU)

Giáo sư Timothy Clark hiện nay là Hiệu trưởng Đại học Quản lý Singapore (SMU). Trước khi đảm nhận vị trí Hiệu trưởng Đại học Quản lý Singapore (SMU), GS. Timothy Clark là Phó Hiệu trưởng Đại học Durham, Vương quốc Anh. Cũng tại đây, Ông từng là Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu, Trưởng khoa Sau đại học và Quốc tế. Ngoài ra, GS. Timothy Clark từng trải qua những vị trí khác như: Chủ tịch Học viện Quản lý Anh; Thành viên của Học viện Khoa học Xã hội và Học viện Quản lý Anh; Thành viên Học viện Giáo dục Đại học Vương quốc Anh; Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Quản lý; Trưởng phụ trách Đào tạo tại Đại học Durham. 

ÔNG LIM BOON HENG

Nguyên Bộ trưởng Nội các trong Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Singapore

Chủ tịch Temasek Holdings

Ông Lim Boon Heng gia nhập Temasek với tư cách là Giám đốc vào ngày 01/06/2012 và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị vào ngày 01/08/2013.Ông hiện là Chủ tịch của NTUC Enterprise Co-operative Limited. Ông trước đây là Bộ trưởng Nội các trong Văn phòng Thủ tướng. Sự nghiệp của ông trải dài từ khu vực tư nhân và tới khu vực công, từng lãnh đạo Đại hội Công đoàn Quốc gia Singapore, đồng thời từng là Thành viên Quốc hội (1980 đến 2011) và Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp. Trước khi bước vào khu vực công, ông đã có 10 năm làm việc tại NOL (Neptune Orient Lines).Ông có bằng Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kiến trúc Hải quân của Đại học Newcastle-upon-Tyne, Vương quốc Anh.