Ban cố vấn vsbf

Ban cố vấn của chúng tôi quy tụ các Chủ tịch và các Nhà quản trị cấp cao có tầm ảnh hưởng lớn tại Châu Á. Ban cố vấn định hướng chiến lược về các Chủ đề của Diễn đàn hàng năm dựa trên xu thế quản trị toàn cầu và kinh nghiệm từ các tập đoàn hàng đầu thế giới.

GS.TIMOTHY CLARK

Hiệu trưởng Đại học Quản lý Singapore (SMU)

Giáo sư Timothy Clark hiện nay là Hiệu trưởng Đại học Quản lý Singapore (SMU). Trước khi đảm nhận vị trí Hiệu trưởng Đại học Quản lý Singapore (SMU), Giáo sư Timothy Clark là Phó Hiệu trưởng Đại học Durham, Vương quốc Anh. Cũng tại đây, Ông từng là Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu, Trưởng khoa Sau đại học và Quốc tế.
Ngoài ra, Giáo sư Timothy Clark từng trải qua những vị trí khác như: Chủ tịch Học viện Quản lý Anh; Thành viên của Học viện Khoa học Xã hội và Học viện Quản lý Anh; Thành viên Học viện Giáo dục Đại học Vương quốc Anh; Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Quản lý; Trưởng phụ trách Đào tạo tại Đại học Durham.

ÔNG LIM BOON HENG

Nguyên Bộ trưởng Nội các trong Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Singapore

Chủ tịch Temasek Holdings

Ông Lim Boon Heng gia nhập Temasek với tư cách là Giám đốc vào ngày 01/06/2012 và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị vào ngày 01/08/2013.
Ngoài Temasek Holdings, ông hiện đảm nhận vai trò Chủ tịch của NTUC Enterprise Co-operative Limited, NTUC Health Co-operative Ltd, NTUC Health for Life Fund Limited, Philanthropy Asia Alliance Ltd, và St Gabriel’s Foundation.
Ông từng là Bộ trưởng Nội các trong Văn phòng Thủ tướng.
Sự nghiệp của ông trải dài trong các lĩnh vực công và tư nhân, ông từng lãnh đạo Đại hội Công đoàn Quốc gia Singapore, cựu nghị sĩ Quốc hội và Bộ trưởng Nội các phụ trách Thương mại và Công nghiệp.
Trước khi gia nhập khu vực công, ông đã có một thập kỷ làm việc tại Neptune Orient Lines Limited.
Ông nhận bằng Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Kỹ thuật tàu thủy của Đại học Newcastle-upon-Tyne, Vương quốc Anh.