Ban quản lý vsbf

Dành trọn sự tâm huyết trong công tác quản lý và điều hành đào tạo nhiều thập kỷ, Ban quản lý VSBF đưa ra giải pháp hữu ích cho các Nhà Quản trị nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh ngay cả trong những giai đoạn thách thức với mong muốn đóng góp vào sự thành công của họ trong bối cảnh toàn cầu.Tận Tâm, Tin cậy, Kinh nghiệm và Chuyên môn là những nhân tố then chốt để Ban quản lý VSBF hoàn thành sứ mệnh cao cả –  Thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho các Doanh nghiệp và Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.

BÀ PHẠM THU HẰNG – Giám đốc VSBF

Tốt nghiệp MBA tại Đại học Quản trị Paris, Pháp. Hiện nay, Bà Thu Hằng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo VIETSTAR, Trưởng Đại diện – Đại học Quản trị Paris, Pháp tại Việt Nam. Bà có 15 năm quản lý Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Điều hành Quốc tế (Executive MBA) hợp tác giữa Đại học Quản trị Paris và các Đại học lớn nhất Việt Nam, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Ngoài ra, bà còn dẫn dắt các chương trình đào tạo cấp cao và quản lý các dự án tư vấn về Quản trị Chiến lược, Quản trị rủi ro, Hệ thống BSC/KPI và gần đây là chương trình Tư vấn &  Đào tạo Hội đồng quản trị quốc tế cũng như các giải pháp tư vấn để giúp các Doanh nghiệp Việt Nam từng bước đưa tính bền vững vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và thực thi chiến lược ESG.

ÔNG EDDIE TRITTON – Đồng Giám đốc VSBF

Ông Eddie Tritton là Giám đốc Điều hành phụ trách Phát triển Điều hành tại Đại học Quản lý Singapore.
Ông từng là Giám đốc Điều hành Giáo dục Điều hành tại Trường Kinh doanh Melbourne. Ông chuyên về đào tạo và tư vấn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm Giáo dục Điều hành, Tư vấn Quản trị, Chiến lược Kinh doanh, Phát triển Lãnh đạo, Quản lý Thay đổi, Phát triển Tổ chức, Lập kế hoạch Chiến lược, v.v.

ÔNG JOHN ANTONY – Giám đốc Chương trình

Ông John Antony có 30 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý và tư vấn chiến lược, là Cố vấn Hội đồng quản trị/Thành viên của nhiều doanh nghiệp lớn như Tabung Amanah Pekerja (Brunei), Robert Bosch (Hồng Kông), Pratt & Whitney Canada (Châu Á Thái Bình Dương) v.v.