THÀNH TỰU CỦA VSBF 2021

  • Nhận diện nguy cơ, thích ứng với thực tế mới để thành công vượt qua thử thách Covid-19;
  • Lập kế hoạch duy trì tăng trưởng trong khủng hoảng và bối cảnh thách thức;
  • Đón đầu các xu hướng dẫn đầu của ngành năng lượng: Năng lượng bền vững và tái tạo; công nghệ mới, chuyển đổi số, kết hợp năng lượng mặt trời nổi với thủy điện…;
  • Hoạch định chiến lược phù hợp, hướng tới sự phát triển bền vững và chuyển đổi xanh kết hợp chuyển đổi số;
  • Tạo giá trị và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore.

SỰ LAN TỎA CỦA VSBF 2021 

VSBF là cơ hội để các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp trong ngành năng lượng hiểu thêm về sự phát triển năng lượng trên phạm vi toàn cầu: xu hướng, thách thức, cơ hội và chiến lược cho Việt Nam. Thông qua diễn đàn này, nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Singapore nhấn mạnh xu hướng năng lượng toàn cầu trong tương lai sẽ tập trung vào năng lượng bền vững và tái tạo, sử dụng các công nghệ mới trong quang điện mặt trời, chuyển đổi kỹ thuật số và tạo ra các hệ thống hybrid bằng cách kết hợp năng lượng mặt trời nổi và thủy điện.

Nguồn: Vietnamnews.vn

Tại VSBF, các diễn giả đã chỉ ra cơ cấu năng lượng trong 10 năm tới sẽ thay đổi do tác động của dịch bệnh cũng như những điều chỉnh về chính sách, trọng tâm phát triển bền vững. Các diễn giả cũng đề nghị ngành năng lượng Việt Nam cần có quyết định chiến lược phù hợp hướng tới sự bền vững và chuyển đổi xanh, gắn với chuyển đổi số, cũng như khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân.

Nguồn: Vietnam Economic News

VSBF là cơ hội quý giá để các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore chia sẻ kinh nghiệm, tạo ra giá trị và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia. Cụ thể, VSBF giúp các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm phát triển năng lượng từ Singapore và tìm hiểu cách doanh nghiệp nước này vượt qua khủng hoảng và thách thức từ đại dịch Covid-19.

Nguồn: Vietnambiz.vn