Diễn đàn Quản trị Cấp cao Việt Nam Singapore

Những kiến thức và kinh nghiệm từ VSBF đã giúp các công ty hàng đầu của ASEAN vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội phát triển bền vững.
Vui lòng để lại thông tin của Quý vị để nhận được những kiến thức và kinh nghiệm từ VSBF.

  Họ và Tên

  Ông/ Bà

  Chức vụ

  Tổ chức/ Doanh nghiệp

  Địa chỉ

  Email *

  Mobile *

  Các câu hỏi liên quan đến VSBF