NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Lời mở đầu

Đã hơn 2 năm xảy ra đại dịch. Chúng ta đã chứng kiến những cú sốc của nền kinh tế, những thảm họa mà đại dịch mang lại…nhưng từ khủng hoảng và đại dịch vẫn luôn có những “chồi xanh” xuất hiện…Chính phủ và Doanh nghiệp các nước trong đó có Việt Nam và Singapore đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, từng bước phục hồi, tạo đà, tăng tốc và tăng trưởng trong trạng thái ‘bình thường mới’ bền vững.

Trong những giai đoạn tưởng chừng khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng. Chúng ta vẫn thấy nhiều mối quan hệ đối tác và hợp tác giữa Doanh nghiệp hai nước được hình thành, cùng nhau chia sẻ tầm nhìn để thực thi các chiến lược tăng trưởng thành công.

Thực thi Chiến lược Tăng trưởng Thành công trong điều kiện ‘Bình thường mới’ đã trở thành ưu tiên ngày càng quan trọng đối với các HĐQT/HĐTV và Ban điều hành tại khu vực Đông Nam Á và các quốc gia tiến bộ nhất.

Song song với “Bình thường mới”, gần đây chúng ta thường đề cập đến “Phát triển Bền vững” đặc biệt là sau Hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh) vào tháng 11 năm 2021.

Phát triển bền vững đã trở thành ưu tiên hàng đầu của những người ra quyết định trong môi trường kinh tế, chính trị và kinh doanh toàn cầu hiện nay.

Đã đến lúc các doanh nghiệp cần gắn phát triển bền vững với lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh lâu dài, chứ không xem nó như một sự đánh đổi. Những tổ chức và nhà lãnh đạo đưa Tính bền vững vào Trọng tâm Chiến lược Kinh doanh sẽ có sức bật mạnh hơn và hưởng lợi ích từ việc áp dụng những thông lệ kinh doanh hiệu quả, tăng cường tương tác với các bên liên quan, nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu suất tài chính dài hạn cao hơn và kiến tạo giá trị tốt hơn.

Diễn đàn Quản trị cấp cao Việt Nam – Singapore luôn tiên phong trong các sáng kiến Quản trị để hỗ trợ các Doanh nghiệp Hoạch định và Thực thi chiến lược thành công, kiến tạo giá trị, phát triển bền vững và thúc đẩy hợp tác giữa Doanh nghiệp hai nước.

Kế thừa và phát huy thành công của Diễn đàn lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 10/2021. Diễn dàn năm nay sẽ tập trung vào chủ đề: Thực thi Chiến lược Tăng trưởng Thành công & Từng bước đưa Tính bền vững vào Trọng tâm Chiến lược Kinh doanh.

Những nội dung cốt lõi của VSBF 2022:

Thực thi Chiến lược Tăng trưởng Thành công

Đánh giá Môi trường Kinh doanh Chiến lược

Châu Á tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng chưa từng có  trước môi trường ngày càng thách thức. Các nhà lãnh đạo nên theo dõi và dự đoán các xu thế chính trong môi trường kinh doanh, đánh giá các kịch bản diễn biến liên quan có ý nghĩa chiến lược để có dự đoán tốt hơn về môi trường kinh doanh.

Quan hệ Đối tác và Hợp tác tại châu Á

Các yếu tố trọng yếu của chiến lược Hợp tác cần thực hiện và phương thức quản lý quan hệ đối tác quốc tế tốt hơn thông qua tập trung vào vai trò và trách nhiệm.

Thực thi Chiến lược Tăng trưởng Thành công

Sử dụng mô phỏng tình huống Quốc tế trực tuyến, nhận diện các phương thức quan trọng để hiểu các động cơ góp phần thực thi chiến lược, đánh giá quy trình và nhân lực.

Từng bước đưa Tính bền vững vào Trọng tâm Chiến lược Kinh doanh

  • Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn – Định hướng từ Chính phủ Việt Nam.
  • Doanh nghiệp phát triển bền vững gắn với kinh tế xanh.
  • Các chiến lược để tăng trưởng bền vững: Các khuyến nghị để gia tăng khả năng thành công.
  • Chuyển đổi Chiến lược: Làm thế nào các Doanh nghiệp có thể Tích hợp Các Nguyên tắc Bền vững vào Chiến lược?

 

Chúng tôi nỗ lực hết mình và tập trung nguồn lực để thực hiện thành công Diễn đàn Quản trị Cấp cao Việt Nam – Singapore nhằm mang lại những giá trị thiết thực vì Diễn đàn lãnh đạo đồng cấp này không chỉ tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hai nước chia sẻ kinh nghiệm quản lý và giải pháp kinh doanh nhằm duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững ngay cả trong bối cảnh khó khăn mà còn hướng đến mục tiêu kiến tạo giá trị và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore.

Bà Phạm Thu Hằng, CEO VietStar & Giám đốc VSBF