“Trong so sánh với các chương trình đào tạo quốc tế mà tôi thường xuyên tham dự giảng dạy cho nhiều nước, tôi thấy rất mừng về sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam. Công ty VietStar với sự hợp tác cùng Hiệp hội Các nhà Quản lý chuyên nghiệp Quốc tế – IPMA – Anh Quốc đã thực hiện xuất sắc trách nhiệm của mình cả trong thiết kế nội dung giảng dạy và tổ chức quản lý chương trình.”
PGS.TS.Vũ Minh Khương / Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, ĐH Quốc Gia Singapore