CHUYÊN GIA UY TÍN


Tất cả các chuyên gia tư vấn và giảng dạy tại VietStar đều đáp ứng được các yêu cầu sau:

  • Bằng cấp: Tiến sĩ/ Thạc sĩ chuyên ngành liên quan đến tư vấn và giảng dạy.
  • Kinh nghiệm làm việc: Các chuyên gia giữ vị trí cấp cao trong các công ty đa quốc gia về lĩnh vực liên quan. Yêu cầu phải có các kinh nghiệm về các vấn đề/chuyên môn về tư vấn và đào tạo mà họ đảm nhiệm.
  • Kinh nghiệm đào tạo và tư vấn: Có kinh nghiệm đào tạo/tư vấn sâu rộng đặc biệt là đào tạo/tư vấn theo nhu cầu doanh nghiệp.
  • Đội ngũ Giảng viên/ Chuyên gia tư vấn và Huấn luyện của VietStar: được các Doanh Nghiệp và Tổ chức trong và ngoài nước đánh giá chuyên nghiệp và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam