VSBF 2023| THÀNH TỰU

  • Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore và kỷ niệm 3 năm thành lập VSBF.
  • VSBF được đồng hành bởi các doanh nghiệp trong những thời điểm trọng yếu và cho đến nay – nó đã được ca ngợi tại Việt Nam, Singapore, các nước Đông Nam Á đồng thời lan rộng tầm ảnh hưởng của mình tới phạm vi rộng hơn ngoài châu Á với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo từ General Electric (GE)-USA, hay Energy Transition Partnership (ETP)-UNOPS, v.v.,
  • VSBF 2023 có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, các học giả trong nước và ngoài nước với mục đích cập nhật các xu hướng toàn cầu và thảo luận về các chính sách, giải pháp cũng như ý nghĩa chiến lược hướng tới tăng trưởng toàn diện bền vững.
  • Theo quan điểm của đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư…, diễn đàn đã có những tác động rất tích cực đến lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng. Chuyên môn sâu sắc và quan điểm sắc bén từ diễn đàn đã tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi và nhiều phản hồi tích cực từ những người tham gia.