VSBF 2022 |THÀNH TỰU

  • Sự kiện quốc tế lớn nhất với sự tham gia của hơn 100 lãnh đạo Việt Nam và Singapore ngay sau khi Việt Nam mở cửa trở lại.
  • Giải quyết các vấn đề hiện tại, thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu, phục hồi dần và tăng tốc trong giai đoạn hậu đại dịch, thay đổi chiến lược và danh mục đầu tư kinh doanh hướng tới các lĩnh vực tăng trưởng bền vững gắn với kinh tế xanh.